ORYE MAKİNE 

KALIP OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

"Gücümüz Kalitemizde"

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Müşteri isteklerini karşılamak ve müşteri hedeflerinin gerçekleşmesine

katkı vererek Müşteri Memnuniyetini sağlamak,

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri, risk temelli düşünce Ve çalışanlarımızın katılımıyla Sürekli İyileştirmek,

Çalışanların Motivasyonunu sağlamak ve Sürekli Eğitim yoluyla

bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak,

Büyümemizi sürdürülebilir kılmak için kâr eden bir kuruluş olmak,

Tedarikçilerimiz ile karşılıklı İşbirliği ve Güven içerisinde çalışarak

verimliliğimizi artırmak,

Yaşadığımız Çevre ve Doğal Kaynakları korumak,

Yasal ve Mevzuat Şartlarına uymak

 

ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

 

Orye Makine olarak otomotiv sektöründe talaşlı imalat konusunda faaliyet gösterirken, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir

doğal kaynakları bırakmak için, İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre ile ilgili

tüm ulusal, yerel kanun ve yönetmeliklere uymayı,

Ürün devreye alma aşamasından, imha aşamasına kadar tüm

basamaklarda, çevre yönetim sisteminin gerekliliklerini uygulamayı

ve etkinliğini sürekli geliştirmeyi, Atıkları azaltıp, geri dönüşümü sağlayarak ve proseslerimizden kaynaklanan atıkları minimuma indirerek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, Tüm çalışanlarımız için güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı yaratmayı, Tükenebilir doğal kaynakları verimli kullanmayı,

Ürün ve faaliyetlerimizin çalışanların sağlık ve güvenliği için oluşturduğu riskleri analiz etmeyi ve sürekli azaltmayı,

Çalışanlarımızla beraber çevre bilincini geliştireceğimizi,

Taahhüt ederiz.